Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 29 stycznia

INTENCJA:


Abyśmy poznali Historię Zbawienia jako ciągłe objawianie się Bożej miłości. Właśnie z miłości Bóg nas stworzył, z miłości nas odkupił i uczynił swoimi dziećmi (art. 2)


«Boże, Ojcze, przez nieskończoną dobroć Twoją, przez najświętszą mękę Syna Twego Chrystusa wesprzyj mnie łaską Twoją...» (29.09.1834, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Stefan Meszkov 1976 Malko Tirnovo, Bułgaria

 

IMIENINY:

ks. Bolesław Micewski

 

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA

1. O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
2. Za wszystkie zgromadzenia sióstr, które współpracują z nami w naszych apostola­tach
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Samborze