Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

POLSKA MISJA KATOLICKA

 

 

 

POLSKA MISJA KATOLICKA
Arminiusstr. 21, 90402 NÜRNBERG
tel. + 49 911 473 355
fax + 49 911 34 757 49
www.naszamisja.info


Kalendarz modlitw 24 marca

INTENCJA:


Aby na wzór Chrystusa, który był ubogim, zarówno w rzeczywistości jak i w duchu, również nasza praktyka ewangelicznego ubóstwa była zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna (art. 22)


«Modlić się... o łaskę chrześcijańskiego zachowania się względem obcych, o darowanie wszystkich urazów...» (08.01.1836, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

abp Józef Weber 1918 Chicago, USA
ks. Józef Prusiński 1980 Chicago, USA
br. Andrzej Gierczak 1981 Rzym, Włochy
ks. Jakub Antosz 1989 DuBois, USA
ks. Mario Troiani 2002 Pescara, Włochy

IMIENINY:

ks. Gabriel Koch

URODZINY:

ks. Kazimierz Linkiewicz 1929 Polska
ks. Stanisław Szklarczyk 1977 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Abyśmy, zgodnie z naszą tradycją, w naszej posłudze apostolskiej kładli szczególny nacisk na współpracę z laikatem,
w szczególny sposób za wspólnoty świeckich związanych
z naszą duchowością i historią
2. Za zmarłych naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców
3. Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach